Cores oficiais de redes sociais e logos famosos - Elaine Gaspareto- Dicas para blogs e inspirações para a vida

Cores oficiais de redes sociais e logos famosos


Facebook

HEX: #3b5998

RGB: 59, 89, 152


Twitter

HEX: #00aced

RGB: 0, 172, 237


Google+

HEX: #dd4b39

RGB: 221, 75, 57


YouTube

HEX: #bb0000

RGB: 187, 0, 0


Linkedin

HEX: #007bb6

RGB: 0, 123, 182


Instagram

HEX: #517fa4

RGB: 81, 127, 164


Pinterest

HEX: #cb2027

RGB: 203, 32, 39


Quora

HEX: #a82400

RGB: 168, 36, 0


Flickr (rosa)

HEX: #ff1981

RGB: 255, 25, 129


Flickr (azul)

HEX: #006add

RGB: 0, 106, 221


Tumblr

HEX: #385774

RGB: 56, 87, 116


VK

HEX: #45668e

RGB: 69, 102, 142


Vimeo (azul)

HEX: #20b9eb

RGB: 32, 185, 235


Vimeo (verde)

HEX: #aad450

RGB: 170, 212, 80


Foursquare

HEX: #0072b1

RGB: 0, 114, 177


Adobe

HEX: #ff0000

RGB: 255, 0, 0


deviantART (verde)

HEX: #627870

RGB: 98, 120, 112


deviantART (amarelo)

HEX: #bbd353

RGB: 187, 211, 83


AIM

HEX: #fdd500

RGB: 253, 213, 0


Amazon

HEX: #ff6600

RGB: 255, 102, 0


Android

HEX: #a4c639

RGB: 164, 198, 57


Behance

HEX: #1769ff

RGB: 23, 105, 255


Bing

HEX: #fcd116

RGB: 252, 209, 22


Blogger

HEX: #f57d00

RGB: 245, 125, 0


bitly (laranja)

HEX: #ee6123

RGB: 238, 97, 35


bitly (azul)

HEX: #61b3de

RGB: 97, 179, 222


Coca-Cola

HEX: #ed1c16

RGB: 237, 28, 22


Orkut

HEX: #f82790

RGB: 248, 39, 144


Dropbox

HEX: #007ee5

RGB: 0, 126, 229


Excel

HEX: #008641

RGB: 0, 134, 65


Google (ícone)

HEX: #4c89e3

RGB: 76, 137, 227


HTML5

HEX: #e34f26

RGB: 227, 79, 38


Last FM

HEX: #c3000d

RGB: 195, 0, 13


LinkedIn

HEX: #0976b4

RGB: 9, 118, 180


McDonald's (vermelho)

HEX: #d3222a

RGB: 211, 34, 42


McDonald's (amarelo)

HEX: #ffc82d

RGB: 255, 200, 45


PayPal 1

HEX: #253b80

RGB: 37, 59, 128


PayPal 2

HEX: #179bd7

RGB: 23, 155, 215


PowerPoint

HEX: #f04e23

RGB: 240, 78, 35


Rdio

HEX: #007dc3

RGB: 0, 125, 195


RSS

HEX: #f26522

RGB: 242, 101, 34


Skype

HEX: #00aff0

RGB: 0, 175, 240


Spotify

HEX: #7ab800

RGB: 122, 184, 0


Twitch.tv

HEX: #6441a5

RGB: 100, 65, 165


Word

HEX: #0054a6

RGB: 0, 84, 166


WordPress.org

HEX: #464646

RGB: 70, 70, 70


WordPress.com

HEX: #1e8cbe

RGB: 30, 140, 190


Yahoo!

HEX: #400191

RGB: 64, 1, 145


Xbox

HEX: #107b11

RGB: 16, 123, 17


PlayStation

HEX: #0069c1

RGB: 0, 105, 193


Windows 8

HEX: #00bcf2

RGB: 0, 188, 242


Linux Ubuntu

HEX: #dd4814

RGB: 221, 72, 20


WhatsApp

HEX: #34af23

RGB: 52, 175, 35


Windows Phone

HEX: #68217a

RGB: 104, 33, 122


Ask.fm

HEX #93ce00

RGB 147, 206, 0


eBay (vermelho)

HEX #e43137

RGB 228, 49, 55


eBay (azul)

HEX #0063d1

RGB 0, 99, 209


eBay (amarelo)

HEX #f4ae01

RGB 244, 174, 1


eBay (verde)

HEX #85b716

RGB 133, 183, 22


StackOverflow (laranja)

HEX #f47a20

RGB 244, 122, 32


StackOverflow (cinza)

HEX #818185

RGB 129, 129, 133


Google logo (vermelho)

HEX #da4d39

RGB 218, 77, 57


Google logo (azul)

HEX #1166e8

RGB 17, 102, 232


Google logo (amarelo)

HEX #ffc113

RGB 255, 193, 19


Google logo (verde)

HEX #009c58

RGB 0, 156, 88


About.me

HEX #00405d

RGB 0, 64, 93